Galvan

Galvan je mikroprocesorom kontrolisan uređaj koji služi za terapiju galvanskom strujom. Primenu nalazi pri poboljšanju cirkulacije, smirivanju bola kao i pri otklanjanju hiperalergićnih zona. Takođe se koristi za jontoforezu.

Tehničke karakteristike:
Napajanje: 220 V/50 Hz
Galvanska struja: 0-40 mA
Dimenzije: 220 x 150 x 100 mm
Težina: 1 kg
Zaštita: klasa I tip BF saglasno IEC 601-1