Galvanexpo

Galvanexpo je profesionalni uređaj mikroprocesorom kontrolisan. za terapiju galvanskim i eksponcijalnim strujama (El, E2, Sp sa podesivim vremenom kontrakcije i relaksacije)

Tehničke karakteristike
Napajanje: 220 V / 50 Hz
Intenzitet struje pacijenta: 0 - 40 mA
Dimenzije: 220 x 150 x 100 mm
Težina: 1 kg
Zaštita: klasa I tip BF saglasno IEC 601-1