Medint

Medint je mikroprocesorom kontrolisan i upravljan aparat za terapiju interferentnim strujama (Četvoropolarne i bipolarne) po NEMEC-u. Terapijsko dejstvo nastaje u unutrašnjosti tkiva na onom delu tela na koji je terapija primenjena. Ovde se koriste 2 strujna kola srednjih učestanosti. jedna struja ima ucestanost 4000 Hz a druga 4000 + 100 Hz. Obe struje dovode se odvojeno do dela tela na kome se vrši terapija u ukrštenim pravcima. Efekat terapije se javlja u tkivu u tački zamišljenog preseka dijagonala elektroda jednog i drugog strujnog kola. Ovaj aparat ima mogućnost povezivanja sa aparatom za vakuum terapiju Medvac, tako da se istovremeno preko vakuum elektroda vrši i terapija interferentim strujama.

Tehničke karakteristike:
Napajanje: 220 V/ 50 Hz
Intenzitet struje pacijenta: 0-30 mA
Osnovna frekvenca: 4 kHz
Frekvenca inierference: 1 - 100 Hz
Zaštita: klasa I tip BF saglasno 1EC 601-1
Dimenzije: 290 x 200 x 120 mm
Težina: 3.5 kg