Medlaser

Medlaser je profesionalni uređaj kontrolisan i upravljan mikroprocesorom za terapiju laserskim zračenjem. Svoju primenu nalazi u fizikalnoj medicini, ginekologiji, dermatologiji, stomatologiji i kozmetici. Aparat je opremljen sondom sa poluprovodničkom laser diodom snage 50 mW i talasne duzine 650 nm. Osim ove sonde mogu se isporučiti, po zahtevu, sonde sa laser diodama: 785 nm/100 mW, 808 nm/200 mW i 904nm/100mW.
Lasersko zračenje deluje biostimulativno, i koristi se pri smanjenju bola, smanjenju zapaljenja, ubrzanju regenerativnih procesa kako na koži tako i koštanog tkiva, sniženjeu tonusa krvnih sudova ...
Jednostavnost pri rukovanju, kratko vreme tretmana i odlični klinički rezultati su osnovne odlike ovog aparata.

Tehničke karakteristike:
Napajanje: 220 V/50 Hz
Laserska svetlost: 650 nm, 785 nm, 808 nm, 904 nm
Snaga laserske diode: 50 mW, 100 mW i 200 mW
Dimenzije: 220 x 150 x 100 mm
Težina: 1 kg
Zaštita: klasa I tip BF saglasno IEC 601 - 1