Medmag 1

Medmag 1 je mikroprocerski uređaj za terapiju magnetnim poljem sinusoidnog oblika učestanosti 50 Hz.
Aparat ima mogućnost izbora dva režima rada: stalni i modulisani. Kao aplikatori se koriste jastučići I prostirke.

Tehničke karakteristike:
Napajanje: 220 V / 50 Hz
Učestanost magnetnog polja: 50 Hz
Oblik signala: sinusoida-intezitet magnetnog polja 0 - 5 mT
Radni režim: stalni I modulisani
Modulacija: 0.1 do 10 s
Odnos impuls / pauza: 1 / 9
Dimenzije: 220 x 150 x 100 mm
Težina: 1 kg
Zaštita: klasa I tip BF saglasno IEC 601-1