Medmag 5

Medmag 5 je aparat najnovije generacije, mikroprocesorom kontrolisan i upravljan, za terapiju impulsnim magnetnim poljem niske frekvencije.
Aparat je jednostavan za rukovanje i terapeutu omogućava laku kontrolu parametara terapije.
Kao aplikatori se koriste jastučići i prostirke različitih dimenzija.

Tehničke karakteristike:
Napajanje: 220 V / 50 Hz
Učestanost magnetnog polja: 50 Hz
Oblik signala: sinusoida-intezitet magnetnog polja 0 - 5 mT
Radni režim: stalni I modulisani
Modulacija: 0.1 do 10 s
Odnos impuls / pauza: 1 / 9
Dimenzije: 220 x 150 x 100 mm
Težina: 1 kg
Zaštita: klasa I tip BF saglasno IEC 601-1