Medvac

Medvac je aparat za terapiju vakumom. Preko vakum elektroda vrsi se masaža, a intenzitet podpritiska može se kontinuirano podešavati od 0 do 0.8 bar-a.
Ovaj aparat može se povezati sa aparatom za interferentne struje MEDINT. Time se postiže da istovremeno preko vakum elektroda do pacijenta dolaze i interferentne struje.Terapija interferentnim strujama i vakum impulsima povećava terapijski efekat.
Jednostavnost pri rukovanju i pouzdanost u radu su osnovne karakteristike ovog apartata.

Tehničke karakteristike:
Napajanje: 220 V/50 Hz
Intenzitet vakuuma: 0 - 0.8 bar- a const
Učestanost vakuum impulsa: 10. 20. 30. 40. 50. 60. imp/min
Dimenzije: 300 x 260 x 150
Težina: 4 kg
Zaštitna klasa: I