Elektro Medica je porodična firma osnovana 01.04.2003. godine. Višegodišnji razvojno - inženjerski rad osnivača, kao i nesebična pomoć prijatelja lekara specijalista, su bili osnov za realno sagledavanje i ostvarenje izazova: proizvesti seriju aparata za fizikalnu terapiju i elektro-hirurgiju.
Vaš sud, primedbe i predlozi su vodilja našeg daljeg angažovanja.
Servisiranje elektromedicinskih aparata, kako domaće tako i strane proizvodnje je zauzelo značajno mesto u delatnosti firme.
Elektro Medica proizvodi pribor iz oblasti fizikalne terapije, hirurgije i kardiografije (elektrode, kablovi, pumpice. lancete....).
Zahvaljujemo se svim našim korisnicima na dobro-namernim sugestijama I primedbama.
Novi izazovi su pred nama.