SERVIS - ELECTRO MEDICA

ELECTRO MEDICA vrši servisiranje elektromedicinskih aparata i pribora iz oblasti kardiografije, hirurgije i fizikalne medicine.

Stručna osposbljenost zaposlenih i tehnička opremljenost firme osnova su pružanja kvalitetne usluge servisiranja elektromedicinskih aparata, kako domaćih tako i stranih proizvođača.

ELECTRO MEDICA takođe obezbeđuje kvalitetno i brzo servisiranje sopstvenih proizvoda, kako u garantnom tako i u vangarantnom roku.