MEDICINSKI APARATI   PRIBOR ZA MEDICINSKE APARATE  
  FIZIKALNA   KARDIOGRAFIJA  
  HIRURGIJA   HIRURGIJA  
      FIZIKALNA  
MEDICINSKI APARATI HIRURGIJA
             
         
  Bipolarni koagulator   Electrosurgical unit 70W