MEDICINSKI APARATI   PRIBOR ZA MEDICINSKE APARATE  
  FIZIKALNA   KARDIOGRAFIJA  
  HIRURGIJA   HIRURGIJA  
      FIZIKALNA  
HIRURGIJA PRIBOR
       
dvožilni kabal za neutralnu elektrodu neutralna elektroda jednožilni pacijent kabal dvožilni pacijent kabal
operacioni držač elektrode operacioni držač elektrode sa jednim tasterom operacioni držač elektrode sa dva tastera elektrode za elektrohirurški nož - lancete
držač elektrode sa dva tastera - USA standard bipolarna pinceta kabal za bipolarnu pincetu jednostruki nožni prekidač